Groene reststromen, plantafval en afval van uit de teelt

Kompany zet nieuwe stap met oprichting circulair centrum zuid

Als actieve coöperatie van en voor haar telers staat bij Kompany de continuïteit van haar leden centraal. Daarbij volgt Kompany natuurlijk ook de maatschappelijke ontwikkelingen omtrent kringlooplandbouw, duurzaamheid en circulair denken en werken. Het verantwoord en efficiënt verwerken van plantafval en groene reststromen is daar onderdeel van. Vooralsnog kiest Kompany ervoor om alleen loof van Kompany leden in te nemen. 

logo

Wat nemen wij aan?

Wij zullen ons richten op het innemen en verwerken van groene reststromen, plantafval en afval van uit de teelt. Met deze stap willen we een oplossing bieden voor de optimale verwerking van deze reststromen en zo de cirkel verder rond maken. Vooralsnog kiest Kompany ervoor om alleen loof van Kompany leden in te nemen. 

  • groene reststromen
  • Plantafval
  • afval van uit de teelt
logo

Verwerkingsformulier

voor reststromen, afval & teelt

Door het invullen van dit formulier geeft u uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens.